Adattár

A karcagi Györffy István Nagykun Múzeum adattárában több, mint 3000 tétel található.  elsősorban a Nagykunságra vonatkozó szakdolgozatokat, disszertációkat, tanulmányi versenyre készült dolgozatokat, visszaemlékezéseket, helytörténeti gyűjtéseket, nyomtatásban még meg nem jelent munkákat gyűjtöttünk össze. Az anyag néprajzi, történelmi és helytörténeti, természet-, gazdaság- és településföldrajz jellegű tanulmányokból áll.